Cennik

 

          Z uwagi na indywidualne potrzeby i wymagania naszych klientów dokładne ceny usług Biura Rachunkowego ustalane są po uwzględnieniu:

 • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej,

 • szacowanej liczby dokumentów księgowych miesięcznie,

 • typów transakcji gospodarczych występujących w działalności gospodarczej tj. import, eksport, nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe, rozliczanie różnic kursowych,

 • sporządzanie dodatkowych dokumentów, rejestrów i ewidencji,

 • usługi kadrowo – płacowe – ilość zatrudnionych osób, rodzaj umowy ; o pracę, cywilno – prawna,

 • usługi sekretarskie – redagowanie pism, wezwań do zapłaty, sporządzanie not korygujących itp.

 

Usługi księgowe

 • PAKIET KPiR bez VAT od 150 zł netto miesięcznie,
 • PAKIET KPiR z VAT od 200 zł netto miesięcznie,

 • PAKIET Ryczałt bez VAT od 120 zł netto miesięcznie,
 • PAKIET Ryczałt z VAT od 200 zł netto miesięcznie,

 • PAKIET Księgi handlowe od 500 zł netto miesięcznie,

 

Usługi kadrowo – płacowe

 • Rozliczenia kadrowo – płacowe – umowa o pracę od 50 zł netto miesięcznie za osobę,
 • Rozliczenia kadrowo – płacowe – umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) od 30 zł  netto miesięcznie za osobę.